Zomerganzenproblematiek

Beneden-Leeuwen Bart Peters 2005 (2)klein

De afgelopen jaren is het aantal zomerganzen langs de grote rivieren sterk gegroeid. Dit mag als een succes van 30 jaar ganzenbescherming gezien worden, maar tegelijkertijd neemt het aantal zomerganzen dusdanig grote proporties aan, dat zich allerlei negatieve effecten gaan voordoen. De zomerganzen zijn in feite hun natuurlijke aantallen ver voorbij geschoten. Dit leidt niet alleen tot schade aan de landbouw, maar ook tot steeds meer negatieve effecten op de kwaliteit van de natuur.

Onderzoek in het kader van project Rijn in Beeld laat zien dat er goede mogelijkheden zijn om de problemen met zomerganzen (inheemse Grauwe gans plus een aantal exotische soorten) structureel op te lossen. Slimme grondverwerving en ruimte voor predatie zijn daarbij succesfactoren. Ingrijpen door jacht kan beperkt worden hetgeen gunstig is voor het maatschappelijk draagvlak.  

pdf icoonDownload hier het analyserapport: “Zomerganzen in het rivierengebied: naar een duurzaam kleinere populatie”

pdf icoonPersbericht: “natuurlijke beheersing van zomerganzen”

Cortenoever Bart Peters 24 aug 10 (21)mr
Roodalgen en Blauwalgen groei door eutrofiering van in een poel langs de IJssel (Cortenoever) (foto Bart Peters).
   
In de pers:Zomerganzen lr

 > Gelderlander 18 nov 11: “Vossen en minder gras tegen ganzen.”