Ossenwaard Deventer

Ossenwaard-12-aug-10-Bart-PVan de Ossenwaard volgt in de loop van 2011 een uitgebreide gebiedsanalyse

De Ossenwaard ligt tegenover Deventer langs de IJssel. Eind jaren ’90 zijn verschillende kleiputten tot enkele semi-stagnante geulen aaneengekoppeld. Het is een kleiige uiterwaard met een zandige oeverwal, die deels een aangelegde geschiedenis heeft. De oeverwal is onder meer belangrijk¬†voor stroomdalplanten en dagvlinders en de moerassige geulen en ruigtes zijn van belang voor onder meer Kwartelkoning, Bosrietzanger en Slobeend.

 

Ossenwaard in de Pers: “Bijzondere soorten terug langs IJssel” (Stentor 24 aug 10).