Zandafzettingen van het hoogwater 2011

Tijdens het – weliswaar bescheiden – hoogwater (ca. 8200 m3/s bij Lobith) van januari 2011 zijn op verschillende oeverwallen in het rivierengebied fraaie nieuwe zandpakketten afgezet. Dit soort processen zijn één van de belangrijkste oorzaken voor het herstel van veel bijzondere stroomdalplanten, veel insecten en bepaalde broedvogels. Vanuit Rijn in Beeld zal hier in 2011 extra naar gekeken worden.

 Enkele Voorbeelden

Excursie Ewijkse Plaat met de projectgroep ‘Rijn in Beeld’

Door het samenvallen van het hoogwater met inrichtingswerkzaamheden op de Ewijkse Plaat is hier lokaal extra veel zand afgezet.

Cortenoever febr 2011 Bart Peters (4)lrCortenoever

Fraai, dunne zandafzettingen over de noordelijke oeverwal

 

  

  

Gendtse Polder
  
Zandafzettingen hoogwater jan 2011 Bart Peters (26)lrSpectaculaire uitkolkingen en zandafzettingen, mede door aantrekkende werking van een oude zandplas.