Vissen in nevengeulen en strangen

In 2009 is, mede als onderdeel van Rijn in Beeld, door Bureau Natuurbalans/Stichting Bargerveen/RUN/Ravon een onderzoek gedaan naar het voorkomen van vissen in stromende geulen en meer stangante wateren. Opvalled is dat de stromende nevengeulen goed scoren zowel in soortenrijkdom als biomassa van vissen.

De bevindingen zullen gebruikt worden om straks een breder verhaal over de werking en effectiviteit van nevengeulen te maken.

Download het rapport hier:

voorkant-vissenrapport

 

 

   

logos-vissenonderzoek