Waterplanten in stromende nevengeulen

Gameren-Bart-Peters-Dr5In 2009 is actief gekeken naar de ecologische en morfologisch ontwikkeling en werking van stromende nevengeulen.

Er is onderzoek gedaan aan waterplanten, vissen en macrofauna en aan de veranderingen in de morfologie in devolgende gebieden:

  • Gamerensche Waard
  • Klompenwaard
  • Bakenhof
  • Vreugdenrijkerwaard, zie ook hier

Voorlopig zijn de volgende rapportages te downloaden

voorkaft-waterplanten-nevenEerste inventarisatierapportage: “Waterplanten in Nevengeulen 2009” (download hier)