Over project Rijn in Beeld

Doel van het project

Blauwe-Kamer-Bart-P-12-aug-Na het succes van project ‘Maas in Beeld‘ loopt sinds het voorjaar van 2009 ook project ‘Rijn in Beeld’. Dit project voorziet de komende jaren in een aantal activiteiten:

 1. Een zo compleet mogelijk beeld van de recente ontwikkelingen in zoveel mogelijk nieuwe natuurgebieden en uiterwaardinrichtingsprojecten. Wat hebben al die initiatieven opgeleverd en wat betekent het voor toekomstige projecten? Wat werkt wel en wat werkt niet?
 2. Nieuwe input voor de grote rivierverruimingsprojecten die nog op stapel staan, bijv. in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ of NURG (Nadere Uitwerking RivierenGebied). Zo zullen in het project ook enkele specifieke thema’s worden bekeken zoals de werking van stromende nevengeulen, herstelkansen voor laagdynamische natuur, effecten van rivierdynamiek en de omgang met ganzen.
 3. Richting geven aan het ecologisch herstel en beheer van het rivierengebied en het inhoudelijk voeden van belangrijke discussies heromheen. Hoe kunnen zowel natuur- als rivierbeheerders nog meer rendement uit hun projecten beheer halen?
 4. Het actief uitdragen van de nieuw opgedane kennis naar mensen en organisaties die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Grote Rivieren. Nieuw elan aan belangrijke thema’s geven en zoveel mogelijk mensen meenemen in de inhoudelijke discussies over kwaliteit van inrichting, beheer, Nature 2000, delfstofwinning en hoogwaterveiligheid.

Het is de bedoeling dat Rijn in Beeld 3 jaar loopt waarbij de eerste jaren veel op het vergaren van nieuwe kennis wordt ingezet, maar in de loop van het project ook steeds meer op het uitdragen van de nieuw verworven inzichten en resultaten, onder meer door excursies, lezingen, aantrekkelijk publicaties, stukken in de krant en een slotsymposium.

waterstanden Lobithklik hier voor actuele afvoeren (actuele waterdata)

Partners

Inmiddels doen erĀ 15 partijen mee aan project Rijn in Beeld, waaronder het Ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Ark, de Dienst Landelijk Gebied, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap.

Al deze organisaties zijn vanuit hun eigen taak betrokken bij natuurontwikkeling en inrichting langs onze Grote Rivieren. Binnen Rijn in Beeld vindt uitwisseling van ervaringen plaats en de kennis uit het project kan direct in tal van andere uitvoeringsprojecten en beleidsprocessen meegenomen.

Gebiedsonderzoeken en analyses

Sinds mei 2009 is Rijn in Beeld van start gegaan. Dit veldseizoen wordt een aantal gebieden uitgebreid onderzocht en geanalyseerd (wat is er veranderd sinds de start van natuurontwikkeling). De gebieden waar gestart is zijn:

 • Weurtse Plaat
 • Beuningse Uiterwaarden (incl. Ewijkse Plaat)
 • De Brakelse Benedenwaarden
 • Loevestijn
 • Gamerense Uiterwaarden
 • Breemwaard, Zuilichem
 • Duursche Waarden, Olst-Wijhe
 • Velperwaarden
 • Vaalwaard, Giesbeek
 • Vreugderijkerwaard, Zwolle
 • Ossenwaard Deventer
 • Cortenoever (Brummen)
 • Meinerswijk
 • Bovenste Polder Wageningen
 • De Blauwe Kamer, Rhenen
 • Stiftse Waarden
 • Beneden-Leeuwen
 • Bakenhof

Themaonderzoeken

Effectiviteit van nevengeulen

Daarnaast zijn er een aantal gebieden waar voor specifieke themaonderzoeken wordt gekeken naar waterplanten, vissen en macrofauna. Ten behoeve van de ontwikkeling van nevengeulen wordt onderzoek gedaan in:

 • Gamerense Waarden
 • Vreugdenrijkerwaard, Zwolle
 • Klompenwaard, Doornenburg
 • Bakenhof, Arnhem
 • In de Oude Waal bij Nijmegen wordt daarnaast naar dezelfde groepen gekeken om de ontwikkeling met het vasthouden van hoogwaters hier te bekijken. In de Oude Waal wordt sinds 2007 een proef gedaan met het beter vasthouden van hoogwater, wat zich direct vertaalde in een rijkere vogelfauna.

Een effectievere omgang met N2000: Hoe kan Natura 2000 effectiever ingezet worden om de kwaliteit van het rivierengebied werkelijk te verbeteren. Een analyse en themadagen.

Omgang met zomerganzen in het rivierengebied: volgt

Het effect van aanzandingen en morfodynamiek op stroomdalflora en andere natuurwaarden: volgt

Syntheseboekjes

volgt

Symposium 2012

volgt