Herleven van natte overstromingsvlaktes

Bizonbaai-2006-Bart-P-PICT0

De Oude Waal bij Nijmegen als voorbeeld

voorkant-oudeEen rapportage over de eerste bevindingen in de Oude Waal is hier te downloaden.

In 2009 is een begin als onderdeel van Rijn in Beeld een start gemaakt met een onderzoek naar de effecten van een proef in de Oude Waal bij Nijmegen. Hier wordt sinds enkele jaren het water na overstromingen langer vastgehouden dan voorheen. De sluis waarlangs het water vroeger vervroegd werd afgevoerd staat dicht en het water kan geleidelijker uitzijgen naar de rivier.

De vogelfauna leek snel te reageren, maar was daar ook meer basis voor in het voedselaanbod van het systeem? In 2009 is gekeken hoe vissen, waterplanten en macrofauna het op dit moment doen.

Bekijk hieronder het instromen van de Oude Waal bij opkomend hoogwater: