Natuurlijke rivieroevers

Vanuit onder meer Rijkswaterstaat wordt sinds een aantal jaren hard gewerkt aan het natuurlijker maken van de rivieroevers. Vooral langs de IJssel en Nederrijn zijn de oevers sterk in de breuksteen gelegd, waardoor rivierstrandjes verdwenen en er minder zand beschikbaar kwam voor paaiende vissen maar ook voor oeverwalvorming (met bijv. stroomdalgraslanden).

Recent is een mooi voorbeeld van een dergelijk project uitgevoerd in de Welsumer Waarden. Hier zijn de stortstenen die boven de waterlijn liggen verwijderd en is de zandige IJsseloever opnieuw vrijgelegd. Op de foto is op de achtergrond nog de oude besteende oever zichtbaar. Tegelijkertijd met het weghalen van de oeverbestorting zijn de kribben 90 cm verlaagd en landinwaarts verlengd om te voorkomen dat de kribben achterlangs uitspoelen.

Zie voor meer info ook de website van Rijkswaterstaat van het project “Uiterwaarden Olst” waar het natuurlijke oeverproject deel vanuit maakt.

Vrije-oever-Welsummer-waard

 

In de pers: “IJssel mag weer vrijelijk met zand spelen”, Stentor 14 aug 2010