“Actief Zand”: herstel van oeverwallen & rivierduinen

In 2011 is als onderdeel van project Rijn in Beeld een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het herstel van stroomdalflora op oeverwallen langs de Rijntakken. Het ging hierbij vooral om de relatie met de terugkeer van dynamische zandafzettingen in nieuwe natuurgebieden.

Het rapport “Actief Zand” schetst een beeld van de ontwikkeling van bijzondere stroomdalplanten op een groot aantal bekende oeverwalgraslanden langs de Waal en de IJssel. Op al deze oeverwallen wordt de ontwikkeling in de flora geschetst sinds het opnieuw actief worden van oeverwalprocessen. Van enkele oeverwallen (waaronder de Erlecomse Waard, Ewijkse Plaat en Duursche Waarden) zijn tevens zandpakketten opgemeten na het hoogwater van 2011.

Download hier het rapport “Actief Zand”

Voorkant Actief Zand

Enkele voorbeelden:

De Erlecomse Waard

Erlecomse Waard  31 jan 2011 hoogwatereffecten Bart Peters (43)lr

Erlecomse Waard Bart Peters 15 auf 11a (54)

Zandafzettingen op de oeverwal van de Erlecomse Waard bij Erlecom (Gelderse Poort). Links: situatie januari 2011 net na hoogwater. Rechts: dezelfde locatie in augustus 2011 met een zeer grote diversiteit aan stroomdalplanten en insecten (foto’s Bart Peters).

De Ewijkse Plaat

Door het samenvallen van het hoogwater met inrichtingswerkzaamheden op de Ewijkse Plaat is hier lokaal extra veel zand afgezet.

Cortenoever

Fraai, dunne zandafzettingen over de noordelijke oeverwal

Cortenoever febr 2011 Bart Peters (4)lr

Gendtse Polder
Zandafzettingen hoogwater jan 2011 Bart Peters (26)lr
Spectaculaire uitkolkingen en zandafzettingen, mede door aantrekkende werking van een oude zandplas.