Gamerense-Waard-wadendDe werking van stromende nevengeulen

In 2009 is – in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat – een start gemaakt met een onderzoek naar de werking en effectiviteit van nevengeulen. Welke natuur keert momenteel terug in de nevenegulen en hoe hangt dit samen met morfologische ontwikkelingen. Deze kennis is belangrijk voor de aanleg van nieuwe geulen en de talloze inrichtingsprojecten die momenteel in uitvoering zijn.

In 2009 zijn de onderstaande nevengeulen onderzocht op Waterplanten, Vissen en Macrofauna en zijn peilingen gedaan om de morfologische veranderingen te meten:

  • Vreugdenrijkerwaard (stromende nevengeul)
  • Bakenhof ((periodiek) stromende nevengeul)
  • Klompenwaard (eenzijdig aangetakt)
  • Gameren (stromende nevengeul)

Publicaties:

  • Waterplanten in nevengeulen 2009, inventarisatierapportje (klik hier)voorkaft-waterplanten-neven
  • Vissen: binnenkort volgt een inventarisatierapport van Bureau Natuurbalans
  • Morfologie: Hier wordt in het voorjaar van 2010 een verslag van gemaakt
  •  “Een nevengeul vol leven”.

voorkant boekje nevengeulen RWS copy Uitgave van Rijkswaterstaat, in samenwerking met Deltares en Rijn in Beeld

In media: naar mediapagina

Panorama grindbank gameren aug 2009 lr

kaart waterplanten vruegdenrijkerwaard zonder rivier copy lr