Syntheseboeken Rijn in Beeld

De conclusies van Rijn in Beeld zijn uitgewerkt in twee boeken over de ontwikkelingen in het Nederlandse riviergebied. Geen landschap is de laatste decennia zo veranderd als het gebied van de grote rivieren. De rivieren zelf zijn veel schoner geworden, er zijn nieuwe natuurgebieden ontstaan en de uiterwaarden hebben de kwaliteit gekregen om een nieuwe economie te dragen. Waar voorheen weilanden en akkers het beeld bepaalden, liggen nu stromende nevengeulen, nieuwe overstromingsbossen en onbekende zandlandschappen. Dit heeft zich ook vertaald in een onverwacht snelle terugkeer van bijzondere planten en dieren.

Download hier

voorkant Rijn in Beeld Deel 1 copyDeel 1 (3,8Mb): ‘Rijn in Beeld’ brengt de veranderingen in de natuur van Waal, Nederrijn en IJssel uitgebreid in beeld (deel 1). Het gaat in op de belangrijkste oorzaken van het herstel, maar ook op achterblijvende onderdelen langs de rivieren.

Deel 2 (5,5 Mb): Zeker zo belangrijk is de vertaalslag naar de inrichtingsprojecten en hoogwaterprojecten voor de toekomst en naar het water- en natuurbeleid van de 21e eeuw. Het rivierengebied betreedt een nieuwe fase, met nieuwe vraagstukken rond hoogwaterbescherming, natuurbeleid en economie. Hoe kunnen we ook de komende jaren effectief zijn bij de verdere ontwikkeling van onze uiterwaarden en welke keuzes zijn hiervoor nodig? Rijn in Beeld reikt hiervoor nieuwe kennis en inspiratie aan. Deel 2 gaat onder meer in op thema’s als kwaliteit van inrichting, Actief Zand, natte overstromingsvlaktes, Succes van de EHS, N2000, resultaten van agrarisch natuurbeheer, succesvolle coalities met bedrijfsleven en hoogwaterveiligheid etc.

De set van twee boeken is als drukwerk te bestellen voor € 25,- (incl. 6% BTW en verzendkosten). Per deelrapport € 15,- incl.