Weurtse Plaat

Weurtse-Plaat-oever-Bart-Pe

pdf icoon klik hier voor de gebiedsrapportage van de Weurtse Plaat

De Weurtse Plaat is onderdeel van de Beuningse Uiterwaarden en ligt net ten westen van Nijmegen. In 2009 is het terrein uitgebreid bekeken als onderdeel van Rijn in Beeld. Vooral de oeverwal aan de rivier is de moeite waard. Daarnaast is het gebied één van de meest soortenrijke terreinen voor pioniers van zandige rivierafzettingen, vooral door de grofzandige en zelfs fijngrindige samenstelling van de oevers. Er ligt een spectaculaire erosiegeul bij de westelijk instroom van de grote zandplas in het gebied. Deze zandplas is momenteel zeer troebel en eutroof en heeft te kampen met sterke blauwalgenbloei, mede door afzetting van slib, maar mogelijk ook door uitwerpselen van het grote aantal ganzen dat de plas gebruikt. 

Kleine-ratelaar-nieuw-op-de Soorten als Bruin cypergras, Slijkgroen, Postelein, Riviertandzaad en Welriekende ganzevoet komen veelvuldig voor. Er werd in 2009 bijvoorbeeld voor het eerst Kleine ratelaar en Riempjes gevonden, en in 2010 de zeer zeldzame Polei. Van Riempjes is de Weurtse Plaat vooralsnog de meest westelijke plek in het Nederlandse rivierengebied. Daarnaast is de oeverwal belangrijk voor Bruin blauwtje en Boomkrekel.

Er zijn plannen voor een nieuwe overnachtingshaven in het gebied en een nevengeul vanaf de Weurts Plaat naar de naastgelegen Staartjeswaard. Hieraan gekoppeld bestaan goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling en wellicht sanering van het gebied.