Vreugderijkerwaard

Vreugderijkerwaard-BartPete

pdf icoon klik hier voor de gebiedsrapportage van de Vreugderijkerwaard

De Vreugderijkerwaard is een prachtig afwisselende uiterwaard, met enerzijds een oude zandige oeverwal en anderzijds een grote, stromende nevengeul. De oude oeverwal is befaamd vanwege zijn fraaie stroomdalflora met soorten als Waltrobremraap, Voorjaarszegge, Veldsalie en Liggende ereprijs.

De nevengeul heeft zich sinds de aanleg op veel fronten erg goed ontwikkeld. Zo heeft zich in korte tijd een bijzondere waterplantenvegetatie ontwikkeld (zie ook deelrapport waterplanten nevengeulen). Tegelijkertijd is de geul van belang voor rheofiele vissen (zie vissenrapport nevengeulen) en een zeer rijke vogelfauna met soorten als Kluut, Lepelaar, Kleine plevier, Visarend en Zwarte stern. Recent pleistert er zelfs een Zeearend in het gebied. Andere bijzonderheden zijn de recente vestiging van Rugstreeppad en zo af en toe broedgevallen van Porseleinhoen en Kwartelkoning.

 Er loopt een groot project vanuit Ruimte voor de Rivier, project Westenholte, voor herinrichting van het gebied. Hierbij zal de winterdijk naar achter gelegd worden en ontstaat onder meer ruimte voor de aanleg van een nieuwe hoogwatergeul.

Opvliegende lepelaars in de nevengeul van de Vreugdenrijkerwaard