Velperwaarden

Oevers IJssel Velperwaarden Bart Peters 24 aug 10 (7)lr

Al bijna 20 jaar beheert Natuurmonumenten 18 ha hooiland (De Durk) in het zuidelijk deel van de Velperwaarden. Dit terrein herbergt rijke stroomdalflora relicten op een oude zomerkade met o.a. Kleine pimpernel, Gulden sleutelbloem en Veldsalie. Het vormt nu echter een “natuureilandje” temidden van een grotendeels agrarische uiterwaard. Grote kansen voor verder natuurherstel en betere recreatiemogelijkheden zijn er door recente grondverwerving (46 ha in 2011) in het kader van de realisatie van het rivierklimaatpark IJsselpoort. Daarin is er ruimte voor moerasontwikkeling onderlangs de dijk – waar in het verleden klei is gewonnen – door het beter vasthouden van rivierwater na overstromingen. Bovendien kan er ook meer ruimte ontstaan voor zanddynamiek langs de oevers van de IJssel door het weghalen van stortsteen en lokaal verlagen van de zomerkade.

pdf icoonDownload hier de gebiedsrapportage van de Velperwaarden.