Vaalwaard

Vaalwaard Bart Peters 23 juni 09 (9)lr

De Vaalwaard is een kronkelwaard van Natuurmonumenten (54 ha) langs de IJssel bij Giesbeek. De uiterwaard is gespaard bij de grootschalige zandwinning van Rhederlaag. Mede onder invloed van extensieve beweiding is in ca. 20 jaar een ruig, struweelrijk natuurgebied ontstaan. Stroomdalflora groeit lokaal op een oude zomerkade en langs de rivieroevers. Het gaat om soorten als Engelse alant, Karwijvarkenskervel en Veldgerst. Het terrein biedt broedbiotoop voor ruigte- en struweelvogels, waaronder Roodborsttapuit en in sommige jaren ook Kwartelkoning. Er zijn concrete plannen voor de herinrichting van het gebied waarbij de dynamiek wordt vergroot (doorstroming, zandafzettingen) door het lokaal afgraven van de zomerkade en het uitgraven van enkele oude geulen. Er is veel rivierkundige ruimte waardoor de struweelbegroeiing kan doorevolueren tot hardhoutooibos.

pdf icoon

Download hier de gebiedsrapportage van de Vaalwaard.