Meinerswijk

Meinerswijk-18-mei-10-(14)l

pdf icoon klik hier voor de gebiedsrapportage van Meinerswijk

Meinerswijk is een echte stadsuiterwaard, met een sterk industrieel verleden en talloze vergravingen door de tijd heen. Vooral het recente verleden van klei- en zandwinning bepaalt het landschapsbeeld van het gebied.

Toch heeft het gebied zich sinds begin jaren ’90 tot een natuurgebied van formaat ontwikkeld en vormt ze tegenwoordig een groene schakel tussen het centrum van Arnhem aan de noordkant van de Nederrijn en de woongebieden van Arnhem-Zuid. Het was in 1990 één van de eerste gebieden in Nederland die volgens de ideeen van ‘Plan Ooievaar’ werden ontwikkeld en wordt sindsdien door de Gemeente Arnhem beheerd en verder ontwikkeld.

Verschillende soorten van natuurlijke begrazingslandschappen en ooibos hebben zich inmiddels in Meinerswijk gevestigd, zoals Gewone agrimonie, Rode ogentroost en Bosmuur. Vooral op zandige plaatsen zijn recent bijzonderheden als Zachte haver, Brede ereprijs, Wilde marjolein en Viltganzerik verschenen. Vooral de bosvogels doen het goed in Meinerswijk. Er liggen daarnaast kansen om de oude klieputten in het gebied beter te ontwikkelen, vooral door gebruik te maken van schoon kwelwater dat vanaf het Veluwemassief in sommige plassen uittreedt.

Rijkwaterstaat (PDR) en de gemeente Arnhem werken aan plannen in het gebied om meer water af te voeren, maar ook om het natuurgebied uit te breiden en verdere recreatieve ontwikkeling mogelijk te maken. Rond de plas van Bruil liggen in dat kader mooie kansen voor het herstel van een actieve oeverwal. 

Info over het Inrichtingsplan Meinerswijk in het kader van Ruimte voor de rivier:

site Rijkswaterstaat

site gemeente Arnhem