Loevestein

HPIM1196lrLoevesteinpdf icoon klik hier voor de gebiedsrapportage van Loevestein

Het natuurgebied “Loevestein” is een verzameling oude kleiputten, graslanden, ruigtes en oeverwallen in de uiterwaarden rond het bekende slot Loevestein. Het gebied ligt op de plaats waar vroeger de Maas zijn monding in de Waal had. In het terrein wordt nog steeds klei gewonnen, waarbij oude winningen in delen bij het natuurgebied gevoegd worden. De komende jaren zal het gebied heringericht worden als onderdeel van het Ruimte voor de Rivier-project “Munnikenland, waarbij o.a. een dijkverlegging plaatsvindt in de polder Munnikenland.

In het gebied ligt een oeverwal waar zich stroomdalsoorten als Kattendoorn, Brede ereprijs, Borstelkrans, Knolribzaad en Beemdooievaarsbek hebben gevestigd. Grote delen van de Gandelwaard bestaan uit relatief kleiige graslanden met Veldgerst, Karwijvarkenskervel en Aardbeiklaver. Hierin komt sinds koort ook Gouden sprinkhaan voor.

Loevestein 2 april 10 Bart Peters Drift (36)lr

Vanwege het optreden van kwel is het gebied zeer interessant voor allerlei libellen, voor het zeldzame Porseleinhoen en voor kwelplanten als Dotterbloem en Holpijp. De aanwezigheid van oude stukken ooibos en het oude kasteel maken het gebied geschikt voor vleermuizen en bijzondere broedvogels als Havik, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart en Bosuil.

d’Waalfilm
Rombus Natuurfilms heeft een film gemaakt over het rivierenlandschap in Nederland. Bekijk hier het fragment over kleiputten in Loevestein

Loevestein Bart P Drift (5)lr