Erlecomse Waard

Erlecomse Waard Bart Peters 15 auf 11a (54)De Erlecomse Waard is meegenomen in Rijn in Beeld omdat dit gebied één van de mooiste oeverwallen van het Nederlandse Rivierengebied kent. De oeverwal heeft zich in 25 jaar tijd vanuit bijna niets ontwikkeld tot mogelijk het meest soortenrijke stroomdalgrasland van Nederland, vooral doordat processen van zandafzetting geactiveerd werden, incombinatie met extensieve begrazing.

Er is geen gebiedsrapportage van dit gebied beschikbaar, maar de verzamelde data uit de Erlecomse Waard zal gebruikt worden in de analyse van het herstel van oeverwallen en stroomdalfloravegetaties in het rivierengebied (in de syntheseboekjes). zie ook