Duursche Waarden

De Duursche Waarden tussen Olst en Wijhe was één van de eerste natuurontwikkelingsgebieden van Nederland waar natuurlijke begrazing een belangrijke rol ging spelen. Inmiddels heeft de uiterwaard zich ontwikkeld tot een gevarieerd natuurgebied. Vooral het oude ooibos rond de strangen en de oeverwal zijn de moeite waard. Bijzonderheden zijn o.a. Moerassprinkhaan, Sleedoornpage, Kleine bonte specht en planten als Kleine ruit, Distelbremraap en Moeraswolfsmelk.

 

Strang in de Duursche Waarden tijdens lage waterstand van september 2009
Strang in de Duursche Waarden tijdens lage waterstand van september 2009Moerasprinkhaan in de Duursche Waarden (foto Bart Peters)