Cortenoever

Cortenoever Bart Peters, Drift 24 mei 10 (22) lager resCortenoever is een al relatief lang bestaand natuurreservaat van Staatsbosbeheer. Er liggen enkele percelen die, als één van de weinige gebieden langs de grote rivieren, aan de toenemende landbouwintensivering van de jaren ’60 en ’70 zijn ontsnapt (vooral doordat één lokale boer altijd zeer extensief is blijven werken). Staatsbosbeheer heeft daarnaast al in de jaren ’60 enkele bijzondere stukken stroomdalgrasland en hardhoutooibos kunnen verwerven, waardoor deze gespaard zijn gebleven.

Vooral sinds de jaren ’80 konden ook andere delen van het gebied ecologisch hersteld worden doordat nieuwe gronden bij Staatsboebeheer in beheer kwamen. Vooral de flora heeft hier sterk van geprofiteerd en momenteel is Cortenoever ecologisch één van de parels van het IJsseldal.

Cortenoever Bart Peters 28 juni 10 (62)lrHet noordelijk deel van Cortenoever is in het verleden wel intensief agrarisch benut. Toch zien we ook hier soortenrijke graslanden terugkeren. Tijdens de onderzoeken van Rijn in Beeld werd bovendien duidelijk hoe bijzonder de oude kronkelwaardgeulen hier zijn. Dit was tot voor kort nauwelijks bekend. Het zijn geomorfologisch bijzondere geulen waarin bovendien de waterstand sterk meebeweegt met de rivier. Hierdoor staan ze contastant onder invloed van (rivier)kwel wat voor een heldere waterkwaliteit zorgt. Enkele stroomgeulen bleken daardoor zeer bijzonder voor libellen en ander waterleven. De Helbergenstrang aan de noordkant van het gebied, is een prachtige referentie voor de ontwikkelingskansen van andere kronkelwaardgeulen in het Zuidelijk IJsseldal.

Tegenwoordig is Cortenoever eCortenoever Bart Peters 15 juni 10 (5)lren van de grootste en soortenrijkste natuurgebieden langs de IJssel. pdf icoon

klik hier voor de gebiedsrapportage van Cortenoever