Breemwaard

Breemwaard De Breemwaard is een ruim 100 ha grote bekade uiterwaard aan de zuidzijde van de Waal tussen Loevestein en Zaltbommel. In 1996 is deze agrarische uiterwaard omgevormd tot natuurgebied. Er is toen klei gewonnen voor dijkaanleg in de vorm van een hoogwatergeul. Rond deze geul en andere, oudere kleiputten is tien jaar later veel zachthoutooibos opgekomen. Het gebied heeft zich intussen ontwikkeld tot een betrekkelijk soortenrijk natuurgebied met stroomdalflora op de oeverwal en een zomerkade. Hier groeien bijzonderheden als Brede ereprijs, Karwijvarkenskervel en Veldsalie. Ook bevers, libellen, sprinkhanen en broedvogels hebben profijt gehad van de inrichting.

In het kader van het project Stroomlijn, dat moet zorgen voor voldoende doorstroomcapaciteit van de uiterwaarden, zal een groot deel van het jonge ooibos mogelijk plaats gaan maken voor een meer open moeraslandschap. Het (riet)moeras zal meer kans krijgen om zich te ontwikkelen als ook het hoogwater langer in het gebied wordt vastgehouden. Laagdynamische soorten (die niet van grote waterstandschommelingen in de zomer houden) zullen nieuwe kansen krijgen (bijv. Moeraswolfsmelk, Roerdomp en Vroege glazenmaker).

pdf icoonDownload hier de gebiedsrapportage van Breemwaard