Beuningse Uiterwaarden

Ewijkse-Plaat-16-mei-09-BarDe Beuningse Uiterwaarden is als natuurontwikkelingsgebied gestart in 1991, kort nadat de Ewijkse Plaat door Rijkswaterstaat tot zandplaat was afgegegraven. Sindsdien is het gebied uitgebreid tot een 8 km lang vrij toegankelijk uiterwaardenreservaat tussen Nijmegen en Ewijk.

Vooral de laatste jaren zien we een sprong in de soortenrijkdom van het gebied, mogelijk mede door steeds verder ontwikkeling van de zandige oeverwal bij Ewijk. Zeldzame stroomdalsoorten als Brede ereprijs, Stijve steenraket, Cipreswolfsmelk, Zandweegbree, Kweekdravik en Absintalsem zijn sinds enkele jaren spontaan teruggekeerd in het gebied. Ook is de uiterwaard belangrijk voor o.a. Rivierrombout, Snortikker, Kwartelkoning en sinds kort Boomkrekel.

Ewijkse-Plaat-26-mei-BartP-

pdf icoonDownload hier de gebiedsrapportage van de Beuningse Uiterwaarden