Zomerganzenproblematiek

De afgelopen jaren is het aantal zomerganzen langs de grote rivieren sterk gegroeid. Dit mag als een succes van 30 jaar ganzenbescherming gezien worden, maar tegelijkertijd neemt het aantal zomerganzen dusdanig grote proporties aan, dat zich allerlei negatieve effecten gaan … Lees meer

Nevengeul vol leven

Publicatie “Een nevengeul vol leven”. Over de resultaten van nevenegulen en de manier waarop er in de inrichting en beheer mee omgegaan kan worden. Uitgave van Rijkswaterstaat, in samenwerking met Deltares en Rijn in Beeld

Persberichten

Recente persberichten (2011/2012): Persbericht: ‘Natuurontwikkeling in rivierengebied betaalt zich terug’ Persbericht: ‘Natuurontwikkeling Blauwe Kamer succesvol’ Persbericht: “natuurlijke beheersing van zomerganzen” Persbericht: Persbericht ’succes van de EHS’ -> klik hier voor info en illustraties Persberichten 2010 “De IJssel kan weer een … Lees meer

Blauwe Kamer

De Blauwe Kamer is een van de eerste natuurontwikkelingsgebieden langs de Grote rivieren. Het gebied van Stichting het Utrechts Landschap heeft een unieke ligging aan de voet van de Grebbeberg. Het gebied kent daardoor zowel dynamiek en overstromingsinvloeden vanuit de rivier als het uittreden van … Lees meer

Ossenwaard Deventer

Van de Ossenwaard volgt in de loop van 2011 een uitgebreide gebiedsanalyse De Ossenwaard ligt tegenover Deventer langs de IJssel. Eind jaren ’90 zijn verschillende kleiputten tot enkele semi-stagnante geulen aaneengekoppeld. Het is een kleiige uiterwaard met een zandige oeverwal, … Lees meer

Emailcirkel Rijn in Beeld

Via de e-mailcirkel van Rijn in Beeld wordt met regelmaat leuke waarnemingen uit de natuurgebieden over de e-mail verspreid. Door jezelf aan te melden krijg je automatisch die e-mailtjes.