Vissen in nevengeulen en strangen

In 2009 is, mede als onderdeel van Rijn in Beeld, door Bureau Natuurbalans/Stichting Bargerveen/RUN/Ravon een onderzoek gedaan naar het voorkomen van vissen in stromende geulen en meer stangante wateren. Opvalled is dat de stromende nevengeulen goed scoren zowel in soortenrijkdom als … Lees meer

Waterplanten in stromende nevengeulen

In 2009 is actief gekeken naar de ecologische en morfologisch ontwikkeling en werking van stromende nevengeulen. Er is onderzoek gedaan aan waterplanten, vissen en macrofauna en aan de veranderingen in de morfologie in devolgende gebieden: Gamerensche Waard Klompenwaard Bakenhof Vreugdenrijkerwaard, … Lees meer

Maas in Beeld

In de periode 2006 – 2010 heeft langs de Maas reeds een vergelijkbaar project plaatsgevonden als Rijn in Beeld. Bijna alle inrichtingprojecten en natuurgebieden zijn onderzocht en er is onder meer een analyse gemaakt van de belangrijkste lessen voor toekomstige herstel … Lees meer