Het succes van de EHS

Het aantal zeldzame soorten planten en dieren langs de Nederlandse rivieren is de afgelopen 20 jaar explosief gestegen. De resultaten van Rijn in Beeld tonen dat de belangrijkste oorzaak van die sterke vooruitgang de omzetting van landbouwgronden in natuurgebieden is geweest. Hierdoor … Lees meer

De werking van nevengeulen

Dichte pakketten van waterplanten in de stromende nevengeul van de Vreugdenrijkerwaard De Vreugdenrijkerwaard bij Zwolle is één van de meest succesvolle nevengeulprojecten van Nederland. De geul werd in 2002/2003 aangelegd en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een natuurgebied van formaat. … Lees meer

Natuurlijke rivieroevers

Vanuit onder meer Rijkswaterstaat wordt sinds een aantal jaren hard gewerkt aan het natuurlijker maken van de rivieroevers. Vooral langs de IJssel en Nederrijn zijn de oevers sterk in de breuksteen gelegd, waardoor rivierstrandjes verdwenen en er minder zand beschikbaar … Lees meer