Blauwe Kamer

De Blauwe Kamer is een van de eerste natuurontwikkelingsgebieden langs de Grote rivieren. Het gebied van Stichting het Utrechts Landschap heeft een unieke ligging aan de voet van de Grebbeberg. Het gebied kent daardoor zowel dynamiek en overstromingsinvloeden vanuit de rivier als het uittreden van … Lees meer

Ossenwaard Deventer

Van de Ossenwaard volgt in de loop van 2011 een uitgebreide gebiedsanalyse De Ossenwaard ligt tegenover Deventer langs de IJssel. Eind jaren ’90 zijn verschillende kleiputten tot enkele semi-stagnante geulen aaneengekoppeld. Het is een kleiige uiterwaard met een zandige oeverwal, … Lees meer

Vreugderijkerwaard

klik hier voor de gebiedsrapportage van de Vreugderijkerwaard De Vreugderijkerwaard is een prachtig afwisselende uiterwaard, met enerzijds een oude zandige oeverwal en anderzijds een grote, stromende nevengeul. De oude oeverwal is befaamd vanwege zijn fraaie stroomdalflora met soorten als Waltrobremraap, … Lees meer

Beuningse Uiterwaarden

De Beuningse Uiterwaarden is als natuurontwikkelingsgebied gestart in 1991, kort nadat de Ewijkse Plaat door Rijkswaterstaat tot zandplaat was afgegegraven. Sindsdien is het gebied uitgebreid tot een 8 km lang vrij toegankelijk uiterwaardenreservaat tussen Nijmegen en Ewijk. Vooral de laatste … Lees meer

Gamerensche waarden

Klik hier voor een uitgebreide rapportage van de Gamerensche Waarden   In de Gamerensche Waarden zijn in de periode 1996-1999, als onderdeel van kleiwinning voor de nieuwe dijken, drie nevengeulen aangelegd, waarvan 2 aanzandende oevergeulen en één grote stromende nevengeul. … Lees meer

Weurtse Plaat

klik hier voor de gebiedsrapportage van de Weurtse Plaat De Weurtse Plaat is onderdeel van de Beuningse Uiterwaarden en ligt net ten westen van Nijmegen. In 2009 is het terrein uitgebreid bekeken als onderdeel van Rijn in Beeld. Vooral de … Lees meer

Duursche Waarden

klik hier voor de gebiedsrapportage van de Duursche Waarden De Duursche Waarden tussen Olst en Wijhe was één van de eerste natuurontwikkelingsgebieden van Nederland waar natuurlijke begrazing een belangrijke rol ging spelen. Inmiddels heeft de uiterwaard zich ontwikkeld tot een … Lees meer

Brakelse Benedenwaarden

klik hier voor de gebiedsrapportage van de Brakelse Benedenwaarden De Brakelse Benedenwaarden is een open grazige uiterwaard die voor ca. 2/3 wordt begraasd en voor het overige deel als hooiland in beheer is. Floristisch is de uiterwaard betrekkelijk goed ontwikkeld. … Lees meer