Erlecomse Waard

De Erlecomse Waard is meegenomen in Rijn in Beeld omdat dit gebied één van de mooiste oeverwallen van het Nederlandse Rivierengebied kent. De oeverwal heeft zich in 25 jaar tijd vanuit bijna niets ontwikkeld tot mogelijk het meest soortenrijke stroomdalgrasland van Nederland, vooral … Lees meer

Loevestein

klik hier voor de gebiedsrapportage van Loevestein Het natuurgebied “Loevestein” is een verzameling oude kleiputten, graslanden, ruigtes en oeverwallen in de uiterwaarden rond het bekende slot Loevestein. Het gebied ligt op de plaats waar vroeger de Maas zijn monding in … Lees meer

Leeuwense Waard

De Leeuwense Waard is in feite het westelijk deel van de Drutensche Waarden. Midden in het gebied ligt een grote zandplas de Kaliwaal. Van hieruit is in de periode 1994-1997 een stelsel van stromende nevengeulen langs het dorp Beneden-Leeuwen naar … Lees meer

Vaalwaard

De Vaalwaard is een kronkelwaard van Natuurmonumenten (54 ha) langs de IJssel bij Giesbeek. De uiterwaard is gespaard bij de grootschalige zandwinning van Rhederlaag. Mede onder invloed van extensieve beweiding is in ca. 20 jaar een ruig, struweelrijk natuurgebied ontstaan. … Lees meer

Bovenste Polder Wageningen

Gebiedsrapportage van de Bovenste Polder Wageningen In de Bovenste Polder onder Wageningen, een ca. 170 ha grote bekade uiterwaard van Staatsbosbeheer, is in 1996 een hoogwatergeul aangelegd. De vrijkomende klei is onder meer benut voor de verbetering van dijken in … Lees meer

Breemwaard

De Breemwaard is een ruim 100 ha grote bekade uiterwaard aan de zuidzijde van de Waal tussen Loevestein en Zaltbommel. In 1996 is deze agrarische uiterwaard omgevormd tot natuurgebied. Er is toen klei gewonnen voor dijkaanleg in de vorm van … Lees meer

Velperwaarden

Al bijna 20 jaar beheert Natuurmonumenten 18 ha hooiland (De Durk) in het zuidelijk deel van de Velperwaarden. Dit terrein herbergt rijke stroomdalflora relicten op een oude zomerkade met o.a. Kleine pimpernel, Gulden sleutelbloem en Veldsalie. Het vormt nu echter een … Lees meer

Stiftse Waarden

De Stiftse Uiterwaarden liggen ten westen van Tiel langs de Waal bij Ophemert en Varik. In deze uiterwaard is ca. 150 ha in particulier beheer waarvan een deel hooiland en een deel dynamische riviernatuur (Varikse Plaat). Daarnaast ligt er aantal jonge … Lees meer

Cortenoever

Cortenoever is een al relatief lang bestaand natuurreservaat van Staatsbosbeheer. Er liggen enkele percelen die, als één van de weinige gebieden langs de grote rivieren, aan de toenemende landbouwintensivering van de jaren ’60 en ’70 zijn ontsnapt (vooral doordat één … Lees meer

Meinerswijk

klik hier voor de gebiedsrapportage van Meinerswijk Meinerswijk is een echte stadsuiterwaard, met een sterk industrieel verleden en talloze vergravingen door de tijd heen. Vooral het recente verleden van klei- en zandwinning bepaalt het landschapsbeeld van het gebied. Toch heeft … Lees meer