Excursies en lezingendagen 2010

Programma 2011 Excursies en themadagen 2011 10 juni 2011: excursiedag Nederrijn; wat heeft 20 jaar natuurontwikkeling langs de Nederrijn opgeleverd en wat betekent dit voor aankomende projecten? 23 juni 2011: themadag Natura 2000 Rivierengebied. Verbeterkansen voor N2000. Specifiek voor medewerkers van EL&I, … Lees meer