Syntheseboeken Rijn in Beeld

De conclusies van Rijn in Beeld zijn uitgewerkt in twee boeken over de ontwikkelingen in het Nederlandse riviergebied. Geen landschap is de laatste decennia zo veranderd als het gebied van de grote rivieren. De rivieren zelf zijn veel schoner geworden, … Lees meer

Erlecomse Waard

De Erlecomse Waard is meegenomen in Rijn in Beeld omdat dit gebied één van de mooiste oeverwallen van het Nederlandse Rivierengebied kent. De oeverwal heeft zich in 25 jaar tijd vanuit bijna niets ontwikkeld tot mogelijk het meest soortenrijke stroomdalgrasland van Nederland, vooral … Lees meer

Loevestein

klik hier voor de gebiedsrapportage van Loevestein Het natuurgebied “Loevestein” is een verzameling oude kleiputten, graslanden, ruigtes en oeverwallen in de uiterwaarden rond het bekende slot Loevestein. Het gebied ligt op de plaats waar vroeger de Maas zijn monding in … Lees meer

Zomerganzenproblematiek

De afgelopen jaren is het aantal zomerganzen langs de grote rivieren sterk gegroeid. Dit mag als een succes van 30 jaar ganzenbescherming gezien worden, maar tegelijkertijd neemt het aantal zomerganzen dusdanig grote proporties aan, dat zich allerlei negatieve effecten gaan … Lees meer

Nevengeul vol leven

Publicatie “Een nevengeul vol leven”. Over de resultaten van nevenegulen en de manier waarop er in de inrichting en beheer mee omgegaan kan worden. Uitgave van Rijkswaterstaat, in samenwerking met Deltares en Rijn in Beeld