Symposium Rijn in Beeld (19 april 2012)

Ossenwaard-DevneterOp donderdag 19 april 2012 vindt het grote slotsymposium van project “Rijn in Beeld” plaats. Dit project heeft enkele jaren het resultaat van 20 jaar rivierprojecten en natuurontwikkeling onderzocht. Belangrijker nog is de vertaling naar inrichtingsprojecten, natuurontwikkeling en het water- en natuurbeleid van de toekomst. Het symposium vindt plaats in de Deventer Schouwburg en op een boot op de IJssel tussen Deventer en de Duursche Waarden. De dag is bedoeld voor iedereen die als werknemer, bestuurder of anderszins betrokken is bij de ontwikkeling van het rivierengebied (overheid, bedrijfsleven, NB-organisaties en NGO’s, adviesbureaus, onderzoeksinstituten etc.).

Aanmelden

De inschrijftermijn voor het symposium is verstreken. Mocht u toch nog willen deelnemen dan kan dat voor het ochtendprogramma. U kunt dan gewoon op donderdagochtend 9:30 naar de Schouwburg in Deventer komen en u bij de inschrijfbalie alsnog inschrijven.

De boottocht is helaas volgeboekt.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Thelma Pichel: t.pichel@congres.net o.v.v. naam en organisatie.

programma:

pdf icoondownload hier de uitnodiging met het programma.

 

Ochtendprogramma:

09.30-09.50 uur Ontvangst

10.00-10.05 uur  Welkom door Burgemeester A.P. Heidema van de gemeente Deventer

10.05-10.10 uur  Aftrap ochtendvoorzitter Eric Marteijn (Directeur bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland)

10.15-10.30 uur Filmische presentatie Willem Overmars: “20 jaar na Plan Ooievaar” (waar komen we  vandaan)

10.35-11.00 uur Lezing Gijs Kurstjens: Resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling en uiterwaardinrichting

11.00-11.30 uur  Pauze

11.30-11.50 uur Lezing Bart Peters: “Over eigenheid en kwaliteit”, Succesfactoren voor inrichting, beheer en beleid in het rivierengebied

11.50-12.10 uur Lezing Dirk Sijmons: Kwaliteit in een toekomstig riviergebied, landschap en  natuur bij steeds hogere rivierafvoeren

12.10-12.55 uur  Forumdiscussie met bestuurders, o.l.v. de ochtendvoorzitter. Deelnemers: Hester Maij (Gedeputeerde Overijssel), Joost de Ruig (Directeur Water en Scheepvaart Rijkswaterstaat), Piet Winterman (Directeur Staatsbosbeheer Oost), Johan van de Gronden (Directeur WNF-Nederland), Leonie van de Voort (Voorzitter Cascade/Grind en Zandbranche), Jeroen Gosse (Ministerie van EL&I, Regioambassadeur Regio en Ruimtelijke Economie).

Officiële uitreiking boeken “Rijn in Beeld” aan Lilian van de Aarsen (Directeur Deltaprogramma Rivieren).

13.00-14.00 uur Lunch

14.15 uur Vertrek naar de boot aan de IJsselkade in Deventer

Twitter-vogelU kunt voorafgaand aan het symposium actief participeren! Volg onze Twitter-account @RijninBeeld voor actualiteiten en discussies. Wilt u een vraag of discussie aanreiken voor het ochtendforum of alvast met de andere deelnemers in contact komen, maak dan vooral gebruik van #rijnsym in uw tweet.

Middagprogramma:

Boottocht van 14.30-17.15 uur, tussen Deventer en de Duursche Waarden

14u15    Welkom door middagvoorzitter Theo Meeuwissen (Staatsbosbeheer regio Oost)

14u30    Presentatie onderzoek “‘Openstelling Loont’, de economie van riviernatuur en openstelling”, uitreiking aan Gedeputeerde Van Dijk (Prov. Gelderland) en wethouders

15u30    Toelichting Toekomstvisie op de Nederlandse rivierdelta door Johan van de Gronden (Directeur Wereld Natuur Fonds) met bijzondere aftrap van eerste project in 2012.

onderweg Wilfred Vruggink (Rijkswaterstaat) zal enkele uiterwaardprojecten kort toelichten waaronder Welsumerwaarden, project Olsterwaarden, de Deventer-projecten en project Stroomlijn.

17u15     afsluiting op de kade in Deventer